• PURPLE/GREEN/GOLD SPEAR 33INCH PLUSH
  Mgi Gg
  Purple/Green/Gold Spear 33inch Plush
  SKU: PL149-72

  IN STORE ONLY

 • IRISH SPEAR 33INCH PLUSH
  Mgi Gg
  Irish Spear 33inch Plush
  SKU: PL159-72

  IN STORE ONLY

 • IRISH TOMAHAWK 20INCH PLUSH
  Mgi Gg
  Irish Tomahawk 20inch Plush
  SKU: PL140-72

  12 PIECE - $24.99

  72 PIECE - $120.00

 • JUNGLE SPEAR 31INCH PLUSH
  Mgi Gg
  Jungle Spear 31inch Plush
  SKU: PL139-72

  6 PIECE - $17.99

  72 PIECE - $168.00

 • PURPLE/GREEN/GOLD TOMAHAWK 20INCH PLUSH
  Mgi Gg
  Purple/Green/Gold Tomahawk 20inch Plush
  SKU: PL141-72

  12 PIECE - $24.99

  72 PIECE - $120.00